Contact

Hoofdmenu

Languages

Hernieuwbare energie

GE biedt ook oplossingen op het gebied van zonne-energie, omdat deze vorm van energie een steeds groter aandeel krijgt in de wereldwijde energievoorziening. Hetzelfde geldt voor windenergie, met onze... Klik hier voor meer informatie

GE biedt ook oplossingen op het gebied van zonne-energie, omdat deze vorm van energie een steeds groter aandeel krijgt in de wereldwijde energievoorziening. Hetzelfde geldt voor windenergie, met onze windmolens die uitmuntende prestaties garanderen, naast beschikbaarheid, betrouwbaarheid en een meerwaarde voor onze klanten.

 

Ook op het gebied van biomassa blijven we niet achter. De ontwikkeling van deze oplossingen krijgt een belangrijke plaats in de strategie van GE, omdat zij onze toekomst zijn.

 

Hernieuwbare energie wordt doorgaans gedefinieerd als energie die afkomstig is van bronnen zoals zonlicht, wind, regen, getijden, golven en aardwarmte. [1]

 
Hernieuwbare energie vervangt traditionele brandstoffen in vier specifieke toepassingen [2]:
  • Elektriciteitsopwekking
  • Warm water/verwarming
  • Motorbrandstoffen
  • Landelijke energiediensten buiten het nationale elektriciteitsnet

Het REN21-verslag van 2014 toont aan dat hernieuwbare energie goed was voor 19% van de verbruikte energie en 22% van de opgewekte elektriciteit in respectievelijk 2012 en 2013. Het aandeel van traditionele biomassa en moderne hernieuwbare energiebronnen – zoals water, wind, zonlicht en biobrandstof – in de totale energievoorziening was ongeveer even groot.

 
1. The myth of renewable energy | Bulletin of the Atomic Scientists". Thebulletin. org. 2011-11-22. Retrieved 2013-10-03. 
2. REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status Report p. 15.