Contact

Hoofdmenu

Languages

Diff-o-Click voor Hti automaten

Koppelbare differentieelinrichtingen Diff-o-Click voor Hti automaten zijn personenbeveiligingsapparaten die niet zelfstandig kunnen werken maar elektrisch en mechanisch gekoppeld moeten worden met een automaat en zo een differentieelautomaat vormen.

 

Apparaten die aan het begin van de leidingen geplaatst worden en de leidingen beschermen tegen overstromen door kortsluiting of door overbelasting en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar aarde. Ze beveiligen personen tegen elektrocutie.

Werking

Eerst moet men de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting inleggen voordat men de bedieningsknop van de automaat kan inleggen (is constructief ook zo ontworpen dat dit niet anders kan).

Ook omgekeerd: Men moet eerst de bedieningsknop van de automaat uitleggen voordat men de bedieningsknop van de koppelbare differentieel kan uitleggen (is constructief ook zo ontworpen dat dit niet anders kan).

 

Bij overbelasting zal het thermisch orgaan zo ver uitbuigen dat het ontgrendelingsmechanisme in werking wordt gesteld en dat de schakelaar van de automaat opent onder veerdruk (de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting blijft inliggen).

 

Bij kortsluiting zal het magneetorgaan aanspreken en ogenblikkelijk het ontgrendelingsmechanisme bedienen en de schakelaar van de automaat open kloppen, de vonk, getrokken tussen vast en beweegbaar contact, zal via de boogafleider (waardoor thermisch orgaan,en beweegbaar contact uit de kortsluitkring genomen worden) in het vonkenpakket terecht komen en daar gedoofd worden (de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting blijft inliggen).

 

Bij verliesstroom zal er een onevenwicht ontstaan in de primaire windingen van de torus die een residueel magnetisch veld opwekt in de torus, dit residueel magnetisch veld wekt op zijn beurt een spanning en stroom op in de secundaire winding die het relais doet aanspreken. Dit relais zet op zijn beurt het schakelmechanisme van de koppelbare differentieelinrichting en van de automaat in werking waardoor de contacten openen onder veerdruk.

 

 • Type AC: voor sinusoïdale verliesstromen
 • Type A: voor residuele pulserende gelijkstromen
 • Type B: voor gelijkstromen

 

De stand van de twee bedieningsknoppen geeft dus een aanduiding of er een verliesstroom (allebei de bedieningsknoppen op uit) of een overbelasting/korsluiting (enkel de bedieningsknop van de automaat uit) geweest is.

 

Eigenschappen

 • Nominale stroom In (A) 125
 • Foutstroom (mA) 30, 300
 • Nominale spanning Un 2P: 230/400 V; 3P: 400 V; 4P: 400 V
 • Minimum werkingsspanning UBmin 2P: 190 V; 3P: 190 V; 4P: 190 V
 • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
 • Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2/3 en DIN 40046 95% RV bij 55°C
 • Maximum aansluitbereik soepele/stijve draad:
  • 2P 32 & 63A: 25-35 mm²
  • 3P 32 & 63A: 25-35 mm²
  • 4P 2 mod 32A: 16 mm²
  • 4P 32 & 63A 4 mod: 25-35 mm²
 • Polen 2, 3, 4
 • Stootstroomvastheid
  • Type A, AC: 250A 8/20μs; 200A 0,5μs - 100kHz
  • Type S: 3000A 8/20μs
 • Omgevingstemperatuur:
  • Type AC: van -5°C tot 55°C
  • Type A, S: van -25°C tot 55°C
 • Gewicht 2P: 712 g; 3P: 842 g; 4P: 1075 g

 

Kortsluitkarakteristieken

 • Hangt af van de aangebouwde automatische schakelaar Hti
 • Residueel in- en uitschakelvermogen IΔm 7500
 • Kortsluitvermogen Icu 10000

Onderdelen

 • ingangsklem
 • torus met primaire en secundaire windingen
 • relais
 • uitgangsdraad : voor koppeling met de automaat
 • bedieningsknop : met vrijloopmechanisme
 • testdrukknop
 • thermisch orgaan : bimetaal
 • schakelaar : vast en beweegbaar contact
 • magneetorgaan : elektromagneet
 • boogafleider
 • vonkenkamer
 • bedieningsknop met vrijloopmechanisme
 • uitgangsklem

Normalisatie

De koppelbare differentieelinrichtingen Diff-o-Click zijn conform NBN EN 61009 en hebben op basis van deze norm het CEBEC-keurmerk bekomen. Ze dragen de CE markering.