Contact

Hoofdmenu

Languages

Herinschakelrelais - RRC0 - RRC02 - RC00

In veraf gelegen installaties kan een tijdelijke elektrische storing de automatische schakelaar uitschakelen, waardoor de energievoorziening niet meer gewaarborgd is zolang er niet manueel wordt ingegrepen. Hier biedt het herinschakelrelais in samengang met de motoraandrijving en hulp- en signaalcontacten de oplossing.

 

Functie

In veraf gelegen installaties of installaties zonder personeelsbezetting, kan door een tijdelijke elektrische storing de automatische schakelaar uitschakelen, waardoor de energievoorziening niet meer gewaarborgd is zolang er niet manueel wordt ingegrepen. 
 
 
Ongewenste uitschakeling van elektrische apparaten heeft steeds economische verliezen tot gevolg, vooral bij verafgelegen installaties en installaties zonder personeelsbezetting (telefoon-, televisie-, radiostations enz... .), een voorbijgaande elektrische storing kan de automaat doen uitschakelen, waardoor de energievoorziening niet meer gewaarborgd is zolang er niet manueel wordt ingegrepen.
 
 
Daar het niet steeds mogelijk is ofwel (zeer lange) leidingen te trekken tot aan de motoraandrijving ofwel personeelsaanwezigheid te voorzien om de automatische schakelaar te bedienen, biedt het herinschakelrelais in samengang met de motoraandrijving en hulp- en signaalcontacten de oplossing.
 

Eigenschappen

 • De herinschakelrelais RRC0, RRC02 en RC00 zijn ontwikkeld om automatisch te werken volgens een voorgeprogrammmeerde sequentie en geven een inschakelimpuls aan de motoraandrijving die op zijn beurt gekoppeld is aan een ongebruikelijk ongewenst uitgeschakelde automaat, differentieelschakelaar of differentieelautomaat.
 • Het herinschakelrelais wordt geactiveerd door een hulpcontact of door een signaalcontact, en start een voorgeprogrammeerde cyclus met stijgend tijdsinterval tussen de pulsen. De progressieve stijging van de tijdsintervallen overlappen zo een lange tijdsperiode, en bieden aldus een grotere mogelijkheid dat de tijdelijke elektrische storing verdwijnt (bvb onweders die differentieels uitschakelen). Na een ongewenste uitschakeling gaat een rode LED, op de voorzijde van het apparaat, knipperen en dit tot het commando van herinschakelen gegeven wordt.
 • Indien een van de herinschakelingen succesvol was, stopt de cyclus en na 30 minuten zonder optreden van een nieuwe ongewenste uitschakeling wordt de interne klok op nul gezet. De interne klok kan ook op nul geplaatst worden door de "Reset" knop te bedienen of door een aansluiting op de afstand "Reset" aansluitklemmen.
 • Indien alle herinschakelingen mislukken (door een blijvende fout) blijft het aan de motoraandrijving gekoppelde apparaat uitgeschakeld en wordt er geen nieuwe cyclus opgestart; in dit geval blijft de rode LED, op de voorzijde van het apparaat opgelicht totdat het toestel manueel heringeschakeld wordt.
 • Als men tijdelijk de automatische herinschakeling wenst te blokkeren volstaat het een schakelaar toe te voegen in de kring van het hulpcontact Indien twee herinschakelrelais in cascade worden geschakeld, moet deze op het eerste niveau ( stroomopwaarts ) een snellere cyclus hebben. De RRC0 is het gepaste apparaat voor deze toepassing.

Toepassingen

 • Plattelands installaties
 • Telefoon-, televisie- en radiostations
 • Serres
 • Automatische kassa’s
 • Diepvriezers
 • Industriële landbouwbedrijven